Wie bewonderde, onderweg over de A2, nooit de molens bij Breukelen? Molens zijn zonder twijfel een sieraad voor het landschap. Maar ze kunnen ook symbool staan voor het goede uit het verleden dat we willen behouden.

Stichting Het Utrechts Landschap beheert 23 molens in de provincie Utrecht. Met steun van de bouwers van de A2 kan de Oukopermolen tussen Breukelen en Abcoude beschermd worden voor de toekomst.
De A2 tussen Utrecht en Amsterdam is een groot werk in uitvoering. De weg is op de schop voor de verbreding van de A2 naar vijf banen, de aanleg van viaducten en de realisatie van de tunnel. Het Utrechts Landschap beheerder van 23 molens in de provincie Utrecht heeft het initiatief genomen om de bouwers te betrekken bij de bescherming van de molen. De wens was om de Oukopermolen als beschermd uitzicht veilig te stellen. De bouwers van de A2 hebben deze verantwoordelijkheid serieus opgepakt en hebben voor de bescherming van de Oukopermolen een substantiële bijdrage geleverd aan een speciaal fonds voor het onderhoud van de molen. De bouwers en Het Utrechts Landschap zijn er nu zeker van dat de molen en het uitzicht behouden blijven.
De bouwbedrijven van de A2 samen met de betrokken installateurs- en ingenieursbureaus maken een duidelijk statement over de bescherming van de Oukopermolen. Een van de bouwers vertelt: ‘Het beeld dat mensen van ons hebben, is dat we het liefst de halve provincie willen asfalteren. Dat klopt niet: net als andere mensen houden wij van natuurschoon en genieten wij graag van een mooi landschap. We willen ons niet afsluiten voor de omgeving en kijken verder dan de contouren van het werk. Daarom hebben we als marktpartijen die aan de A2 hebben gewerkt, een gezamenlijke bijdrage geleverd door het uitzicht en de molen te sponsoren.’ Het doel, naast het concrete behoud van deze molen op deze plek, is dat natuurbeschermers en bouwers naar elkaar toe groeien. ‘Beide groepen zijn nodig en ik hoop dat we zo meer begrip voor elkaar kweken. Wij laten in elk geval zien dat wij willen staan voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed.’